ក្រុមហ៊ុន

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
Digital Future Lab កើតចេញដោយចក្ខុវិស័យដើម្បីបង្កើត និងជួយបង្កើតថាមពលរបស់អ្នក។ នៃគំនិតឆ្ពោះទៅរកការពិតដែលរំខានសម្រាប់អនាគតប្រកបដោយនិរន្តរភាព។
CompanyBuildingCompanyBuilding

Chief Digital Officer

សុណាម វ៉ាងហ្គាល(សហតំណាង)

មានដើមកំណើតនៅទីបេហើយរស់នៅប្រទេសឥណ្ឌា។គាត់ទទួលបានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យដេលីប្រទេសឥណ្ឌា។គាត់បានទទួលCSE។ គាត់បានមកប្រទេសជប៉ុនពីការតភ្ជាប់រវាងសាលា Dalai Lama និងវិទ្យាស្ថាន Chiba Institute of Technology ហើយគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅដេប៉ាតឺម៉ង់វិស្វកម្មគ្រប់គ្រងនិងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រប្រព័ន្ធសង្គម។

Sonam
 • Ceo
  Advisorជី គួង

  B.Sc. (Chemistry), RUPP , 1991

 • Boret
  Chief Human Resources Officerហេង បូរ៉េត

  Graduated from the Department of Japanese, Faculty of Foreign Studies, Royal University of Phnom Penh, Cambodia. He studies at Waseda University as an exchange student. He has been involved in the Digital Future Lab since its formation and is a leader who organizes teams in Cambodia with high communication skills.

សមាជិក

យើងបានចាប់ផ្តើមតាំងពីឆ្នាំ 2021 ហើយបានបង្កើតផ្នតគំនិតមួយដោយផ្អែកលើការជឿទុកចិត្ត ការយកចិត្តទុកដាក់ និងវិជ្ជាជីវៈ។ បុគ្គលិករបស់យើង ជម្រៅនៃជំនាញរបស់ពួកគេ និងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេចំពោះបច្ចេកវិទ្យា គឺជាអ្វីដែលសម្គាល់យើងថាជាអ្នកផ្តល់សេវា IT ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតបំផុតមួយនៅកម្ពុជា។

 • Mot Thearith
  Fullstack Developer
  Mot Thearith
 • Samrit Uddam
  Fullstack Developer
  Samrit Uddam
 • Phon Sokthon
  Frontend Developer
  Phon Sokthon
 • Kheng Bunhak
  Language Specialist
  Kheng Bunhak
 • Keng Kakda
  Fullstack Developer
  Keng Kakda
 • John Soatra
  Fullstack Developer
  John Soatra
 • Soun Sovanara
  Administrator
  Soun Sovanara
ក្រុមហ៊ុន
Digital Future Lab (Cambodia)
បង្កើតឡើង
ថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២
នាយក​ប្រតិបត្តិ
Kume Taiki
សហតំណាង
សុណាម វ៉ាងហ្គាល
សកម្មភាពអាជីវកម្មសំខាន់ៗ
ការអភិវឌ្ឍន៍ / ប្រតិបត្តិការ / គេហទំព័រ EC គាំទ្រ ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី ផ្សេងៗ (ទាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័រ និងអ៊ីនធឺណិត)
ទីតាំងការិយាល័យ